Plan rekolekcji 31.03-02.04.2017.

Gdy Pan Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno…

/Ks. J. Twardowski/

Plan rekolekcji

Piątek

Do godz. 17.00 – przyjazd uczestniczek

18.00 – kolacja

19.00 – Msza św.

20.00 – spotkanie integracyjne

 

Sobota

7.00 – modlitwa poranna

7.30 – śniadanie

8.30 – Jak wiele trzeba stracić, by zyskać to, co najważniejsze? – konferencja ks. Jana Chrzanowskiego

9.30 – przerwa na kawę

10.00 – 11.30 – Straty i ich przeżywanie – wykład psycholog Barbary Łysiak

11.45 – 12.25 – Życie po stracie – świadectwo

12.30 – obiad

14.00 – Straty i zyski w życiu Marceliny Darowskiej – prelekcja m. Wawrzyny

15.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

16.30 – Msza św.

18.00 – kolacja

19.30 – On zmartwychwstanie! – wieczór  czuwania przy Ukrzyżowanym

 

Niedziela

7.30 – modlitwa poranna

8.00 – śniadanie

9.15 – 10.10 – Straty i zyski w życiu Marceliny Darowskiej

10.30 – 11.15  – Jak wiele trzeba stracić, by zyskać to, co najważniejsze? – konferencja ks. Jana Chrzanowskiego

11.30 – Msza św.

12.30 – obiad

13.15 –  Chcę wam powiedzieć, że … – świadectwa i pożegnania