Plan sierpniowych rekolekcji

Czy to moja wina?  

Sztuka owocnego życia mimo swoich i cudzych błędów.

 

 

Czwartek – 9 sierpnia 2018 r.

Do godz. 17.00 -przyjazd uczestniczek

18.00 – kolacja

19.00 – Eucharystia

20.00 – spotkanie integracyjne

 

Piątek – 10 sierpnia 2018 r.

7.15 – modlitwa poranna

7.30 – śniadanie

8.45 – 10.45 – On wziął na siebie nasze słabości… (Iz ) Twarzą w twarz z Panem w sakramencie pojednania. Nabożeństwo wprowadzające w sakrament pokuty z konferencją ks. Jana Chrzanowskiego

10.45 – 11.15 –  Dwa kwadranse w kawiarence

11.15 – 12.15 – Pomyśl – jesteśmy armią rozgrzeszonych … ( papież Franciszek). „Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad Twoim współsługą, jak ja ulitowałem sie nad tobą” ( Mt 18.2) konferencja ks. Jana Chrzanowskiego cz. 1

12.30 – obiad

14.00 –  15.15 – Gdy w życiu nie wyszło…  – świadectwo Ani i Agnieszki ze Wspólnoty Saint’Egidio o pracy wśród ludzi bezdomnych

15.30 – 16.30 – Boże, dlaczego? – czyli święci w gąszczu swoich i cudzych błędów i do czego to doprowadziło. Kilka słów o Marcelinie Darowskiej – m.Wawrzyna
17.00 – Eucharystia

18.00 – kolacja

19.30 – Latem z Oblatem – koncert o.Wojciecha Ruszniaka OMI

 

Sobota – 11 sierpnia 2018 r.

7.15 modlitwa poranna

  • – śniadanie

8.30 –  10.00 –  Pomyśl – jesteśmy armią rozgrzeszonych … ( papież Franciszek). „Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad Twoim współsługą, jak ja ulitowałem sie nad tobą” ( Mt 18.2)  konferencja ks. Jana Chrzanowskiego cz. 2

10.00 – 10.30 – przerwa na kawę

10.30 – 12.00 – Gdy Pan Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno (ks. Jan Twardowski)świadectwo Grażyny o Bogu, człowieku i życiu wartym przeżycia pomimo wszystko.

12.30 – obiad

14.00 – 15.30 – Zwycięzca bierze wszystkospadkobiercy nadziei. Przesłanie Marceliny Darowskiej, kobiety zawierzenia – konferencja m. Wawrzyny.

15.30 – 17.00 – Twarzą w twarz z Jezusem – adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 – Eucharystia

18.00 – kolacja

19.30 – Radości mimo trudności! – pogodny wieczór

 

Niedziela – 12 sierpnia 2018 r.

7.30 – modlitwa poranna

8.00 – śniadanie

8.45 – 9.30 – Pomyśl – jesteśmy armią rozgrzeszonych … ( papież Franciszek). „Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad Twoim współsługą, jak ja ulitowałem sie nad tobą” ( Mt 18.2) konferencja ks. Jana Chrzanowskiego cz. 3

9.30 – 9.45 – przerwa na kawę

9.45 – 11.15 – Spotkanie podsumowujące…(świadectwa)

11.30 – Eucharystia

12.30 – obiad