PLAN: „SERCE W SERCU – GDZIE JEST TWOJE ŹRÓDŁO MOCY?”


Czwartek 19 sierpnia
16.oo – 17.3o – rejestracja uczestniczek
18.oo kolacja
19.oo EUCHARYSTIA
2o.oo zawiązanie wspólnoty


Piątek 20 sierpnia
7.3o modlitwa poranna
8.oo śniadanie
8.45 „Tryptyk o św. Józefie” cz. 1 / ks. Leszek Szkopek
9.35 przerwa
1o.oo „Serce w sercu – gdzie jest Twoje źródło mocy?” Kilka myśli bł. Marceliny
Darowskiej / s. Wawrzyna Chwedoruk CSIC
1o.5o przerwa
11.15 EUCHARYSTIA
12.3o obiad
14.15 – 15.oo „Ubogacające spotkania” – praca w grupach / s. Deodata Stasiak CSIC
15.15 Adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź
16.3o przerwa
16.5o Przyjmij Miłość i żyj mocą Miłości” / s. Bartłomieja Magdalena Sobczyk CSIC
18.oo kolacja
19.3o Wieczór Uwielbienia „Trwajcie w Miłości mojej!” / Dom Miłosierdzia


Sobota 21 sierpnia
7.3o modlitwa poranna
8.oo śniadanie
8.45 „Tryptyk o św. Józefie” cz. 2 / ks. Leszek Szkopek
9.35 przerwa
1o.oo „Jakie kobiety zmieniają świat? – bycie żoną i matką wg myśli
bł. Marceliny Darowskiej”
/ s. Rut Pawluczuk CSIC
11.oo przerwa
11.2o EUCHARYSTIA
12.3o obiad
14.15 – 15.oo „Porozmawiajmy o …” – praca w grupach / s. Deodata Stasiak CSIC
15.15 Adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź
16.3o przerwa
16.5o „Tryptyk o św. Józefie” cz. 3 / ks. Leszek Szkopek
18.oo kolacja
19.15 „Od serca do serca” – między nutą a słowem, koncert / Julia i Grzegorz Kopala


Niedziela 22 sierpnia
7.45 modlitwa poranna
8.15 śniadanie
9.oo „Jest czas siania i czas zbierania…” – medytacja / s.Rut Pawluczuk CSIC
9.4o przerwa
9.5o – 11.15 Spotkanie podsumowujące – świadectwa.
11.3o EUCHARYSTIA
12.3o obiad
Zakończenie rekolekcji


WAŻNE!
W czasie rekolekcji pełniona będzie stała posługa rozmową duchową,
konsultacjami, modlitwą wstawienniczą oraz modlitwą uwolnienia 5 kluczy.