Od rekolekcji październikowych wprowadzamy zmiany związane z płatnością. Zgłaszające się osoby, po otrzymaniu informacji, że są wolne miejsca, prosimy o dokonanie wpłaty w kwocie 100 zł, na wskazane niżej konto bankowe, co jest warunkiem wpisania na listę uczestniczek.

Dane do przelewu:

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Generalny

96-516 Szymanów, ul. Szkolna 2

Bank Spółdzielczy w Teresinie

83 9284 0005 0008 9438 2000 0030

Tytułem: „ofiara rekolekcyjna – mc/rok rekolekcji”

Na podane wyżej konto można również wpłacać darowizny na pokrycie kosztów uczestnictwa kogoś potrzebującego.

Rekolekcje dla kobiet organizowane są w ramach statutowej działalności Kościoła. Pieniądze ofiarowane na poczet uczestnictwa w Rekolekcjach przeznaczone są na cele kultu religijnego.

Rezygnacja bezproblemowa (zwrot wpłaconej kwoty po uwzględnieniu kosztów manipulacyjnych) jest możliwa co najmniej dwa miesiące przed terminem rekolekcji, później tylko w szczególnych sytuacjach losowych.

Całkowity koszt rekolekcji:
z noclegiem i wyżywieniem 300 zł
bez noclegu z wyżywieniem  260 zł

 

Czwartek – 17 sierpnia 2017 r.

Do godz. 17.00 – przyjazd uczestniczek

18.00 – kolacja

19.00 – Eucharystia

20.00 – spotkanie integracyjne

 

Piątek – 18 sierpnia 2017 r.

7.15 – modlitwa poranna

7.30 – śniadanie

8.30 – Umiem i głód cierpieć, umiem i obfitować (Flp 4, 12)  – biblijne konteksty braku i zaspokojenia – konferencja ks. Jan Chrzanowski

9.15 –  przerwa na kawę

9.45 – wprowadzenie do sakramentu pokuty i pojednania,

adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość skorzystania ze spowiedzi

11.30 – Eucharystia

  1. 30 – obiad

14.30 –  17. 30 – Biblia o finansach, czyli co Bóg myśli o pieniądzach? – spotkanie z panem Wojciechem Nowickim (edukatorem finansowym, współautorem książki „Jak wyjść z długów?)

18.00 – kolacja

19.30 – celebracja dwudziestej edycji obrzańskich rekolekcji!

 

Sobota – 19 sierpnia 2017 r.

7.15 modlitwa poranna

7.30 – śniadanie

  1. 30 – Umiem i głód cierpieć, umiem i obfitować (Flp 4, 12) – biblijne konteksty braku i zaspokojenia – konferencja ks. Jan Chrzanowski

10.00 – przerwa na kawę

10.30 – 12.00 – Między bogactwem a ubóstwem – Marcelina Darowska do kobiet o kwestiach materialnych ( cz. I) – m. Wawrzyna

  1. 30 – obiad

14.00 – 16.00 – Obdarowane pięknem – jak je wydobyć, podkreślić i wykorzystać?  – spotkanie z panią Katarzyną Sokołowską (kosmetologiem)

16.30 – 17.00 – Twarzą w twarz z Jezusem – adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 – Eucharystia

18.00 – kolacja

19.30 – wieczór radości

 

Niedziela – 20 sierpnia 2017 r.

7.30 – modlitwa poranna

8.00 – śniadanie

9.00 – Umiem i głód cierpieć, umiem i obfitować (Flp 4, 12)  – biblijne konteksty braku i zaspokojenia – konferencja ks. Jan Chrzanowski

10.00 – przerwa na kawę

10.30 – 11.15 – Między bogactwem a ubóstwem – Marcelina Darowska do kobiet o kwestiach materialnych. cz. II – m. Wawrzyna

11.30 – Eucharystia

12.30 – obiad

Spotkanie pożegnalne

Gdy Pan Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno…

/Ks. J. Twardowski/

Plan rekolekcji

Piątek

Do godz. 17.00 – przyjazd uczestniczek

18.00 – kolacja

19.00 – Msza św.

20.00 – spotkanie integracyjne

 

Sobota

7.00 – modlitwa poranna

7.30 – śniadanie

8.30 – Jak wiele trzeba stracić, by zyskać to, co najważniejsze? – konferencja ks. Jana Chrzanowskiego

9.30 – przerwa na kawę

10.00 – 11.30 – Straty i ich przeżywanie – wykład psycholog Barbary Łysiak

11.45 – 12.25 – Życie po stracie – świadectwo

12.30 – obiad

14.00 – Straty i zyski w życiu Marceliny Darowskiej – prelekcja m. Wawrzyny

15.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

16.30 – Msza św.

18.00 – kolacja

19.30 – On zmartwychwstanie! – wieczór  czuwania przy Ukrzyżowanym

 

Niedziela

7.30 – modlitwa poranna

8.00 – śniadanie

9.15 – 10.10 – Straty i zyski w życiu Marceliny Darowskiej

10.30 – 11.15  – Jak wiele trzeba stracić, by zyskać to, co najważniejsze? – konferencja ks. Jana Chrzanowskiego

11.30 – Msza św.

12.30 – obiad

13.15 –  Chcę wam powiedzieć, że … – świadectwa i pożegnania

18 lutego 2017r    godz.10 – 16   Klasztor Misjonarzy Oblatów w Obrze

                                     ” W drodze ku porozumieniu kilka słów o komunikacji”

             Jednodniowe warsztaty z siostrą Deodatą.

koszt 70 zł.( w cenę wliczony obiad).  Zainteresowanych proszę o kontakt.  Marysia

więcej o warsztatach https://drive.google.com/file/d/0B9iDqlrYtyj-Rkx6eHozVzN6VWc/view

 

Georges de La Tour, „Nowonarodzony”

 

„Chrystus nam się narodził”
Stara nowina, ale zawsze świeża,
– zawsze nowa dla serca i duszy,
– bo wiecznie żywa owocami łaski.
bł. Matka Marcelina

Ogarnięte betlejemską atmosferą Miłości, trwające w modlitewnym zamyśleniu,
przesyłamy najserdeczniejsze życzenia:

aby Tajemnica Bożego Narodzenia wzbogaciła łaską, napełniła pokojem i radością,
a blaskiem swym oświecała wszystkie dni nadchodzącego roku.

Siostry Niepokalanki i Maria Chmielak