Kontakt

Informacje i zapisy:

Maria Chmielak

Tel. 607 347 874

email: rekolekcjewobrze@gmail.com