O Bożej zazdrości po ludzku i o ludzkiej zazdrości po Bożemu

 20 – 22 kwietnia 2018 r.

 

Piątek – 20 kwietnia

Do godz. 17.00 zjazd i rejestracja uczestniczek

18.00 – kolacja

19.00 – EUCHARYSTIA

Poznajmy się – zawiązanie wspólnoty

 

Sobota – 21 kwietnia

7.00 – modlitwa poranna

7.30 – śniadanie

8.30 – 9.00 –Zazdrosny Bóg – zaborczy czy troskliwy? wprowadzenie w tematykę sesji -ks.Jan

9.15 – 10.15 – Między ziemią a niebem. W poszukiwaniu Bożych ścieżek –  świadectwo Doroty i Krzysztofa

10.15 – 10.50 – przerwa na kawę

11.00 – 12.20 – Zazdrość i okolice – okiem psychologa. – prelekcja Barbary Łysiak, psycholog.

12.30 – obiad

13.30 – 14.00 – Poznaj Świadka. Kilka słów o Marcelinie Darowskiej – m. Wawrzyna

14.00 – Nabożeństwo pokutne – wprowadzenie do sakramentu pokuty.

Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania ze spowiedzi

17.00 – EUCHARYSTIA

18.00 – kolacja

19.30 – wieczór radości

 

 

Niedziela – 22 kwietnia

7.30 – modlitwa poranna

8.00 – śniadanie

9.00 – 10.15 – Zazdrosny Bóg – zaborczy czy troskliwy? – ks. Jan

10.15 – 10.45 – przerwa na kawę

10.30 – 11.30  – Marcelina Darowska – od zazdrości do wdzięczności – m. Wawrzyna

11.30 – EUCHARYSTIA

12.30 – obiad

Spotkanie pożegnalne

   

 Po kilkumiesięcznej walce z chorobą, 21 października 2017r. droga naszym sercom Małgorzata Witkowska, która współtworzyła rekolekcje dla kobiet, odeszła do wieczności.

 Początkowo Małgosia przyjeżdżała na rekolekcje dla kobiet  w roli prelegenta, ale w miarę potrzeb zaczęła służyć kobietom jako mediator rodzinny i małżeński. Słuchała, rozmawiała, doradzała, nie szczędząc czasu i sił, czasami do późnej nocy… Na świadectwach podsumowujących nasze rekolekcje często można było usłyszeć jak bardzo nasze panie  były Jej wdzięczne za tą posługę, jak wiele Jej serdecznych  i mądrych rad pozwoliło im zastanowić się nad sobą, czasami zmienić i wyprostować swoje życie.

Jej choroba sprawiła, że nasza obrzańska rodzina skupiła się wokół Niej. Sercem trwałyśmy przy Gosi szczególnie w najtrudniejszym ostatnim tygodniu Jej życia. Przydzieliłyśmy sobie dyżury, dniami i nocami, tak aby modlitwa w Jej intencji płynęła nieustannie…

Dziękuję Bogu, że mogłam odwiedzić Gosię kilka dni przed śmiercią. Przeczuwałam, że to nasze pożegnanie…Wiadomość o Jej odejściu przyjęliśmy ze smutkiem, ale zarazem z ulgą i chrześcijańską radością, że jest już w innej rzeczywistości, do której dążyła przez całe swoje pracowite  i oddane Bogu i bliźniemu życie. Wiara w to, że jest już tam, gdzie nie ma cierpienia, ani łez, a jest tylko MIŁOŚĆ ,sprawiła, że to pożegnanie nie było takie trudne.

    Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

                                                                                                                   Maria Chmielak

Więcej świadectw dotyczących Pani Gosi oraz poprzednich rekolekcji: KLIK

 

 Piątek – 13 października 2017 r.

Do godz. 17.00 – przyjazd uczestniczek

18.00 – kolacja

19.00 – Eucharystia (kapl.)

20.00 – spotkanie integracyjne(wieczernik)

 

Sobota – 14 października 2017 r.

7.00 – modlitwa poranna (s.wykł.)

7.30 – śniadanie

8.30   Bądźcie mocni w Panu Jego potężną siłą (Ef 6,10) – Jak walczyć, aby wygrać?  Konferencja ks. Jana Chrzanowskiego (s.wykł)

9.15 –  przerwa na kawę

9.45 – wprowadzenie do sakramentu pokuty i pojednania,

adoracja Najświętszego sakramentu, możliwość skorzystania ze spowiedzi (kapl.)

11.30 – Eucharystia

  1. 30 – obiad

14.30 –  16.00 – W szkole odwagi – Marcelina Darowska o życiowych walkach i wyzwaniach.  Konferencja m. Wawrzyny (s.wykł)

16.00 – 16.30 – przerwa na kawę

16.30 – 18.00 – W szkole odwagi – Marcelina Darowska o życiowych walkach i wyzwaniach.  Konferencja m. Wawrzyny (s. wykł.)

18.00 – kolacja

19.30 –Witaj, Ty, która wznosisz pomniki zwycięstwa !  Modlitewne spotkanie z Maryją (kapl.)

 

Niedziela – 15 października 2017 r.

7.45 – modlitwa poranna (kapl.)

8.00 – śniadanie

9.00 – Bądźcie mocni w Panu Jego potężną siłą (Ef 6,10) – Jak walczyć, aby wygrać?  Konferencja ks. Jana Chrzanowskiego (s. wykł.)

10.00 – przerwa na kawę

10.30 – 11.15 – Moje życiowe walki. Świadectwo Katarzyny (s. wykł.)

11.30 – Eucharystia

12.30 – obiad

Spotkanie pożegnalne (wieczernik)

Od rekolekcji październikowych wprowadzamy zmiany związane z płatnością. Zgłaszające się osoby, po otrzymaniu informacji, że są wolne miejsca, prosimy o dokonanie wpłaty w kwocie 100 zł, na wskazane niżej konto bankowe, co jest warunkiem wpisania na listę uczestniczek.

Dane do przelewu:

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Generalny

96-516 Szymanów, ul. Szkolna 2

Bank Spółdzielczy w Teresinie

83 9284 0005 0008 9438 2000 0030

Tytułem: „ofiara rekolekcyjna – mc/rok rekolekcji”

Na podane wyżej konto można również wpłacać darowizny na pokrycie kosztów uczestnictwa kogoś potrzebującego.

Rekolekcje dla kobiet organizowane są w ramach statutowej działalności Kościoła. Pieniądze ofiarowane na poczet uczestnictwa w Rekolekcjach przeznaczone są na cele kultu religijnego.

Rezygnacja bezproblemowa (zwrot wpłaconej kwoty po uwzględnieniu kosztów manipulacyjnych) jest możliwa co najmniej dwa miesiące przed terminem rekolekcji, później tylko w szczególnych sytuacjach losowych.

Całkowity koszt rekolekcji:
z noclegiem i wyżywieniem 300 zł
bez noclegu z wyżywieniem  260 zł

 

Czwartek – 17 sierpnia 2017 r.

Do godz. 17.00 – przyjazd uczestniczek

18.00 – kolacja

19.00 – Eucharystia

20.00 – spotkanie integracyjne

 

Piątek – 18 sierpnia 2017 r.

7.15 – modlitwa poranna

7.30 – śniadanie

8.30 – Umiem i głód cierpieć, umiem i obfitować (Flp 4, 12)  – biblijne konteksty braku i zaspokojenia – konferencja ks. Jan Chrzanowski

9.15 –  przerwa na kawę

9.45 – wprowadzenie do sakramentu pokuty i pojednania,

adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość skorzystania ze spowiedzi

11.30 – Eucharystia

  1. 30 – obiad

14.30 –  17. 30 – Biblia o finansach, czyli co Bóg myśli o pieniądzach? – spotkanie z panem Wojciechem Nowickim (edukatorem finansowym, współautorem książki „Jak wyjść z długów?)

18.00 – kolacja

19.30 – celebracja dwudziestej edycji obrzańskich rekolekcji!

 

Sobota – 19 sierpnia 2017 r.

7.15 modlitwa poranna

7.30 – śniadanie

  1. 30 – Umiem i głód cierpieć, umiem i obfitować (Flp 4, 12) – biblijne konteksty braku i zaspokojenia – konferencja ks. Jan Chrzanowski

10.00 – przerwa na kawę

10.30 – 12.00 – Między bogactwem a ubóstwem – Marcelina Darowska do kobiet o kwestiach materialnych ( cz. I) – m. Wawrzyna

  1. 30 – obiad

14.00 – 16.00 – Obdarowane pięknem – jak je wydobyć, podkreślić i wykorzystać?  – spotkanie z panią Katarzyną Sokołowską (kosmetologiem)

16.30 – 17.00 – Twarzą w twarz z Jezusem – adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 – Eucharystia

18.00 – kolacja

19.30 – wieczór radości

 

Niedziela – 20 sierpnia 2017 r.

7.30 – modlitwa poranna

8.00 – śniadanie

9.00 – Umiem i głód cierpieć, umiem i obfitować (Flp 4, 12)  – biblijne konteksty braku i zaspokojenia – konferencja ks. Jan Chrzanowski

10.00 – przerwa na kawę

10.30 – 11.15 – Między bogactwem a ubóstwem – Marcelina Darowska do kobiet o kwestiach materialnych. cz. II – m. Wawrzyna

11.30 – Eucharystia

12.30 – obiad

Spotkanie pożegnalne