TERMINY,TEMATY, KOSZTY

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju unormuje się przewidujemy następujące terminy rekolekcji w 2021roku:

5 -7 marca – Obra

16 – 18 kwietnia – Szymanów

19 – 22 sierpnia – Obra

3 – 5 grudnia – Szymanów

ZGŁASZAJĄCE SIĘ OSOBY, PO OTRZYMANIU INFORMACJI, ŻE SĄ WOLNE MIEJSCA, PROSIMY O DOKONANIE WPŁATY ZALICZKI NA WSKAZANE NIŻEJ KONTO BANKOWE, CO JEST WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNICZEK.

Dane do przelewu:

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Generalny

96-516 Szymanów, ul. Szkolna 2

NBP PARIBAS
09 1600 1462 1822 1812 4000 0005

Tytułem: „ofiara rekolekcyjna – mc/rok rekolekcji”

Na podane wyżej konto można również wpłacać darowizny na pokrycie kosztów uczestnictwa kogoś potrzebującego.

Rekolekcje dla kobiet organizowane są w ramach statutowej działalności Kościoła. Pieniądze ofiarowane na poczet uczestnictwa w Rekolekcjach przeznaczone są na cele kultu religijnego.

Rezygnacja bezproblemowa (zwrot wpłaconej kwoty po uwzględnieniu kosztów manipulacyjnych) jest możliwa co najmniej dwa miesiące przed terminem rekolekcji, później tylko w szczególnych sytuacjach losowych.