Uczestnicy rekolekcji

Grupie rekolekcyjnej kobiet patronują siostry ze Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia N.M.P, księża,

oraz Maria Chmielak (organizacja).

Uczestnikami mogą być kobiety w każdym wieku.

Nasze spotkania służą przede wszystkim pogłębieniu relacji z Bogiem i otaczającymi nas ludźmi.

Przypominają, że BYĆ KOBIETĄ TO ŻYCIOWE POWOŁANIE.

Niezależnie od wykształcenia, statusu społecznego, wykonywanej pracy, czy obecnego stanu,

każda z pań – czy jest to córka, osoba samotna,

żona czy matka – znajdzie tu wskazówki i odpowiedzi na nurtujące pytania,

jak sprostać temu zadaniu w każdym miejscu i w każdym czasie.