Życzenia Świąteczne

 

Georges de La Tour, „Nowonarodzony”

 

„Chrystus nam się narodził”
Stara nowina, ale zawsze świeża,
– zawsze nowa dla serca i duszy,
– bo wiecznie żywa owocami łaski.
bł. Matka Marcelina

Ogarnięte betlejemską atmosferą Miłości, trwające w modlitewnym zamyśleniu,
przesyłamy najserdeczniejsze życzenia:

aby Tajemnica Bożego Narodzenia wzbogaciła łaską, napełniła pokojem i radością,
a blaskiem swym oświecała wszystkie dni nadchodzącego roku.

Siostry Niepokalanki i Maria Chmielak