Miesiąc: wrzesień 2017

Zmiany w płatnościach

Zmiany w płatnościach

Od rekolekcji październikowych wprowadzamy zmiany związane z płatnością. Zgłaszające się osoby, po otrzymaniu informacji, że są wolne miejsca, prosimy o dokonanie wpłaty w kwocie 100 zł, na wskazane niżej konto bankowe, co jest warunkiem wpisania na listę uczestniczek. Dane do przelewu: Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP