Zmiany w płatnościach

Od rekolekcji październikowych wprowadzamy zmiany związane z płatnością. Zgłaszające się osoby, po otrzymaniu informacji, że są wolne miejsca, prosimy o dokonanie wpłaty w kwocie 100 zł, na wskazane niżej konto bankowe, co jest warunkiem wpisania na listę uczestniczek.

Dane do przelewu:

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Generalny

96-516 Szymanów, ul. Szkolna 2

Bank Spółdzielczy w Teresinie

83 9284 0005 0008 9438 2000 0030

Tytułem: „ofiara rekolekcyjna – mc/rok rekolekcji”

Na podane wyżej konto można również wpłacać darowizny na pokrycie kosztów uczestnictwa kogoś potrzebującego.

Rekolekcje dla kobiet organizowane są w ramach statutowej działalności Kościoła. Pieniądze ofiarowane na poczet uczestnictwa w Rekolekcjach przeznaczone są na cele kultu religijnego.

Rezygnacja bezproblemowa (zwrot wpłaconej kwoty po uwzględnieniu kosztów manipulacyjnych) jest możliwa co najmniej dwa miesiące przed terminem rekolekcji, później tylko w szczególnych sytuacjach losowych.

Całkowity koszt rekolekcji:
z noclegiem i wyżywieniem 300 zł
bez noclegu z wyżywieniem  260 zł