Miesiąc: marzec 2019

Plan rekolekcji: „Między bliskością a dystansem. W drodze ku równowadze”.

Plan rekolekcji: „Między bliskością a dystansem. W drodze ku równowadze”.

29 marca – 31 marca 2019r Piątek 18.00 – kolacja 19.10 – EUCHARYSTIA 20.10 – zawiązanie wspólnoty Sobota 7.10 – modlitwa poranna 7.30 – śniadanie 8.15 – 9.00 – Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami (1J 1, 3-4)