Plan rekolekcji: „Między bliskością a dystansem. W drodze ku równowadze”.

29 marca – 31 marca 2019r

Piątek

18.00 – kolacja

19.10 – EUCHARYSTIA

20.10 – zawiązanie wspólnoty

Sobota

7.10 – modlitwa poranna

7.30 – śniadanie

8.15 – 9.00 – Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami (1J 1, 3-4) –wprowadzenie biblijne  – ks. Jan Chrzanowski

9.00 – 9.30 – kawa

9.30 – 10.55 –  Trudna bliskość – s. Angela

11.00 – 12.30 – Nabożeństwo pokutne. Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi.

12.30 – obiad

13.40 – 15.40 – Daleko i blisko w relacjach – prelekcja i praca w grupach s. Deodata.

15.40 – 16.00 – przerwa na kawę

16.00 – 16.45 –  Charyzmat obecności Marceliny Darowskiej – m. Wawrzyna

17.00 – EUCHARYSTIA

18.00 – kolacja

19.00 – Spotkania co przychodzą same… (ks. Jan Twardowski) – koncert Julii i Grzegorza Kopala

Niedziela

8.00 – śniadanie

8.45 – 9.45  – Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami (1J 1, 3-4). W drodze ku pięknym relacjom  – ks. Jan Chrzanowski

9.45 – 10.15 – przerwa na kawę

10.15 – 11.15 – świadectwa

11.30 – EUCHARYSTIA

12.30 – obiad