Miesiąc: październik 2019

Plan październikowych rekolekcji

Plan październikowych rekolekcji

Piątek 11 października 18.00 – kolacja 19.00 – EUCHARYSTIA (kaplica) 20.00 – zawiązanie wspólnoty (wieczernik)     Sobota 12 października 7.30 – śniadanie 8.00 – modlitwa wprowadzająca w dzień (oratorium) 8.45– 10.00 –  Królestwo Boże pośród was jest (Łk 17,21).  Niezmienne królestwo w zmiennym świecie