Pomoce porekolekcyjne

 

„Maryjo! Ty jesteś Gwiazdą naszą, otuchą, nadzieją, siłą naszą.

Miłosierna jesteś i  przemożna, cóż jest czego byś nie otrzymała?

Do Ciebie uciekać się, to mieć zwycięstwo.

Ciebie się trzymać, to nie zbłądzić w najzawilszym labiryncie życia.

Ciebie kochać, to zdobyć Syna Twego”

(bł. Marcelina Darowska).

„Obowiązek  bez miłości rodzi stres

Odpowiedzialność bez miłości rodzi bezwzględność

Sprawiedliwość bez miłości rodzi surowość

Mądrość bez miłości rodzi okrucieństwo

Uprzejmość bez miłości rodzi obłudę

Porządek bez miłości rodzi małostkowość

Godność bez miłości rodzi pychę

Posiadanie bez miłości rodzi chciwość

Wiara bez miłości rodzi fanatyzm

Życie bez miłości jest bez sensu

Lecz życie w miłości jest szczęściem i radością.”

Autor nieznany

PROSTE METODY STUDIUM BIBLIJNEGO [KLIKNIJ]

ARTYKUŁ „KLUCZOWE ROZMOWY” [KLIKNIJ]