PROSTE METODY STUDIUM BIBLIJNEGO

I. Metoda B – C – J ( Bóg – człowiek – ja )

1. Prosta modlitwa do Ducha Św.

2. Pierwsze przeczytanie tekstu ( aby się zorientować o czym jest)

3. Drugie czytanie i wyszukiwanie informacji o Bogu ( Ojciec, Syn

Duch Św.- gdy studiuję NT)

4. Zapisanie tych informacji.

5. Trzecie czytanie tekstu połączone z poszukiwaniem informacji o

człowieku.

6. Zapisanie tych informacji.

7. Jak ten tekst odnosi się do mojego życia? Jakie uczucia wywołuje?

Czego się dowiedziałem/ Czego nie rozumiem? Którą z postaci

chciałbym być?

 

II.   Metoda  7-pytań

 

Postaw sobie każde z tych 7 pytań podczas czytania tekstu. Po każdym pytaniu postaraj się udzieli pisemnej odpowiedzi.

 

MODLITWA: Boże otwórz nasze serca na Twoje słowa, abyśmy w ciemnościach znaleźli światło, w naszych wątpliwościach pewność płynącą z wiary, w naszym smutku pociechę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Przeczytanie tekstu 3x ( pierwszy raz szybko – aby poznać treść, drugi raz wolniej – zwracając uwagę na szczegóły, trzeci raz czytaj odpowiadając na pytania)

1. Jakie informacje o Bogu zawiera przeczytany tekst?

a. informacje o Bogu Ojcu

b. informacje o Mesjaszu Jezusie

c. informacje o Duchu Św.

2. O jakich dobrych działaniach ( Mesjasza lub człowieka)

przeczytałeś?

3. O jakich grzechach przeczytałeś?

4. O jakich obietnicach ( Bożych dla ludzi) przeczytałeś?

5. Czy są w tekście jakieś myśli, słowa, których nie rozumiesz?

6. O co możesz się modlić pod wpływem lektury wybranego

fragmentu?

7. Co możesz zrobić z nowo poznanym materiałem? ( komu o tym

powiesz? Jakie działanie podejmiesz?)

 

UWAGA:  Nie przy każdym studiowanym fragmencie będzie można odpowiedzieć na wszystkie pytania. Gdy nie ma odpowiedzi zapisuję sobie nr pytania i prostą uwagę – brak odpowiedzi.